DANGEROUS GOODS classroom

Opleiding Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen A-erkenning: Afzender

Locations & Dates
JAA TO Schiphol-Rijk Netherlands
Dates not yet confirmed
Show allShow less
€ 940.00

Enter your e-mail address in order to receive an automatic notification when the registrations open.

Introduction

Vanaf 1 juli 2023 gelden in Nederland nieuwe voorwaarden voor opleiders en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. 

Eén van de wettelijke eisen en voorwaarde is dat er op elke vestiging van een organisatie met een A-erkenning ten minste één medewerker aanwezig is die in het bezit is van een geldig certificaat. JAA Training Organisation is een door het Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende opleidingsinstelling die dit certificaat versterkt wanneer de medewerker is opgeleid conform de eisen in de regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 februari 2023, nr. IENW/BSK-2023/14107 en na het met succes afleggen van een assessment.

Deze nationale opleidingsverplichting is aanvullend op de internationale eis dat alle medewerkers werkzaam op het gebied van luchtvervoer gevaarlijke stoffen binnen de A-erkenninghouders getraind moeten zijn conform de verplichtingen uit de ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods. JAA Training Organisatie levert hiervoor speciaal op de functie gerichte opleidingsprogramma's waarbij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en begripsvorming m.b.t. de uitvoering van de vereiste taken een centrale rol inneemt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De opleiding wordt verzorgd in de Nederlandse taal, gebruik makend van cursusmateriaal in de Engelse taal. Veel terminologie in de luchtvaart is in de Engelse taal.

Course Content

De opleiding Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen voor A-erkenninghouders bestaat uit de volgende modules.

De basis principes van het vervoer van gevaarlijkse stoffen door de lucht

Basiskennis en multimodale kennis over gevaarlijke stoffen maken een integraal onderdeel uit van de opleidingseisen van het ministerie en van de assessments. De initiële trainingen op het gebied van luchtvervoer gevaarlijke stoffen starten met een module die de basis principes behandelt van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht:

 • Wat zijn gevaarlijke goederen
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Nationale en internationale wetgeving
 • De algemene beperkingen voor luchtvervoer van gevaarlijke stoffen
 • De logistieke keten
 • Het herkennen van gevaarlijkse stoffen
 • State en Operator variaties

Classificatie van gevaarlijke stoffen (taak 1)

 • Belang van classificatie
 • Veiligheid, risico, gevaar en gevarenklassen
 • Toewijzen van een gevarenklasse aan een substantie of voorwerp
 • Bepalen van een te gebruiken verpakkingsgroep
 • Onderscheid tussen classificatie en identificatie
 • Identificeren en omschrijven van een substantie of voorwerp met gevaarseigenschappen
 • List of Dangerous Goods


Verzending van gevaarlijke stoffen voorbereiden (taak 2)

 • Samenstellen van een zending gevaarlijke stoffen
 • Bepalen van een wijze van vervoer m.b.t. een zending gevaarlijke stoffen
 • Afwegen van verschillende verpakkingsopties
 • Rekening houden met de beperkingen ten aanzien van de hoeveelheid gevaarlijke stof per zending
 • Toepassen van verpakkingsvereisten
 • Toepassen van de vereisten m.b.t. Marking en Labelling van een zending gevaarlijke stoffen
 • Vereisten voor het gebruik van een Overpack
 • Verzorgen van de vereiste documentatie voor een zending met gevaarlijke stoffen

Melden van veiligheidsgerelateerde voorvallen (taak 7)

 • Veiligheidsgerelateerde voorvallen, incidenten en ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • (Nood) Procedures m.b.t. een voorval, incident of ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • Procedures m.b.t de melding van een voorval, incident of ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • Procedures m.b.t. het melden van niet-aangegeven/verkeerd aangegeven gevaarlijke stiffen.

Learning Objectives

Na succesvolle afronding van de training hebben deelnemers de competenties verworven om een zending gevaarlijke goederen voor te bereiden voor vervoer door de lucht in overeenstemming met ICAO Annex 18, de ICAO Technical Instructions en de minimumtaken en toetsmatrijs behorende bij de A-erkenning als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Examen en certificaat

Na afronding van de opleiding, en het met goed gevolg afleggen van het examen, ontvangt de deelnemer een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat ontvangen met een verwijzing naar de geldende regelgeving en categorie.

Who should take this course

Erkenninghouder A

Een A-erkenning is een erkenning voor een afzender, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen, in eigendom aan hem toebehorend of afkomstig uit eigen onderneming, aan te bieden voor vervoer door de lucht.

Pre-requisites

 • Kennis van de Engelse taal

Duration

4 dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op dag 4 zal het assessment worden afgenomen.

Locations & Dates
JAA TO Schiphol-Rijk Netherlands
Dates not yet confirmed
€ 940.00

Enter your e-mail address in order to receive an automatic notification when the registrations open.