AVIATION SECURITY classroom

Opleiding Security Manager Luchthaven Exploitant

Locations & Dates
JAA TO Schiphol-Rijk Netherlands
14 - 18 October 2024 Available
Show allShow less
€ 2800.00

Introduction

Note: This course has been recognised by the Dutch Ministry of Justice and Security, and will be delivered in the Dutch language.

Na het doorlopen en succesvol afsluiten van de opleiding hebben Security Managers van luchthavenexploitanten kennis van hun rol en verantwoordelijkheden ten aanzien van het opstellen en in stand houden van het beveiligingsprogramma en het interne kwaliteitsprogramma, inclusief de implementatie daarvan, voortvloeiend uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast hebben ze inzicht gekregen in de dreiging tegen de burgerluchtvaart en de te treffen maatregelen om de beveiliging van de burgerluchtvaart te waarborgen. 

De opleiding is ontwikkeld naar de richtlijnen van het Nationaal Opleidings-programma Beveiliging van de Burgerluchtvaart (NOBB), de competency-based training en assessment methodologie en is modulair ingericht. Het opleidingsprogramma heeft de instemming van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De opleiding wordt verzorgd in de Nederlandse taal, gebruik makend van cursusmateriaal in de Engelse taal.

Course Content

De opleiding bevat de volgende onderdelen conform het NOBB en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving:

 • Onderdeel 1: Dreiging
 • Onderdeel 2: Wet- en regelgeving & taken en verantwoordelijkheden
 • Onderdeel 3: Kwaliteitscontrole
 • Onderdeel 4: Beveiligingsmaatregelen
 • Onderdeel 5: Bedrijfsnoodplan en incidentmanagement
 • Commission Regulation 2015/1998 11.2.2
 • Commission Regulation 2015/1998 11.2.5

Bovenstaande onderdelen zijn ondergebracht in onderstaande 9 modules die tijdens de opleiding worden behandeld:

 1. Dreiging
 2. Stakeholders – Wet- en regelgeving
 3. Risicomanagement 1
 4. Kwaliteitscontrole en beveiligingscultuur
 5. Risicomanagement 2
 6. Wet- en regelgeving
 7. Effectieve beveiligingsmaatregelen burgerluchtvaart
 8. Bedrijfsnoodplan en incidentmanagement
 9. Reflectie en evaluatie

Een verplicht examen aan het eind van de training is onderdeel van deze cursus en is opgenomen in de cursusprijs.

Learning Objectives

Module 1: Dreiging
Het kunnen identificeren en relateren van de dreiging tegen de burgerluchtvaart en hun daders binnen de organisatie.

Module 2: Stakeholders – Wet- en regelgeving
Het verkrijgen van inzicht in de rollen, verantwoordelijkheden, belangen en doelstellingen van alle betrokken belanghebbenden in de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Module 3: Dreiging en Risicomanagement 1
Het kunnen identificeren en toepassen van een multidisciplinair dreiging en security management proces binnen de burgerluchtvaart.

Module 4: Kwaliteitscontrole en Beveiligingscultuur
Het kunnen waarborgen van de voortdurende naleving van het beveiligingsprogramma en de uitvoering ervan met betrekking tot kwaliteitscontrole en veiligheidscultuur.

Module 5: Dreiging en Risicomanagement 2
Het kunnen identificeren en toepassen van een multidisciplinair dreiging en security management proces binnen de burgerluchtvaart.

Module 6: Wet- en regelgeving
Het verkrijgen van kennis en inzicht krijgen in de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheidsmanagement en de betrokken overlegorganen.

Module 7: Effectieve beveiligingsmaatregelen burgerluchtvaart
Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de inzet van personeel, apparatuur en budget gebruikt kan worden voor de uitvoering en verbetering van beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Module 8: Bedrijfsnoodplan en incidentmanagement
Het verkrijgen van inzicht in de borging van incidentmanagement processen voor het omgaan met luchtvaartbeveiligings-incidenten en noodsituaties.

Module 9: Reflectie en Evaluatie
Het kunnen reflecteren op het eigen leerproces en toetsing van het behaalde leerresultaat.

Who should take this course

 • De Opleiding Security Manager Luchthavenexploitant is ontwikkeld voor Security Managers van luchthavens; personen die op nationaal en/of lokaal niveau de verantwoordelijkheid dragen om te garanderen dat het beveiligingprogramma en de tenuitvoerlegging ervan aan alle wettelijke eisen beantwoordt.
 • Aan het opleidingsprogramma worden alleen cursisten toegelaten die met goed gevolg een achtergrondcontrole hebben doorstaan (in bezit van een VGB) en de opleiding nodig hebben voor het kunnen vervullen van hun functie of een ander legitiem belang hebben.

Pre-requisites

 • Werkzaam in een functie waarvoor de opleiding en het certificaat vereist is.
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een luchtvaartomgeving of luchtvaartbeveiliging.

Duration

5 dagen, elke dag begint om 09:00 uur en eindigt om ongeveer 17:00 uur. 

Locations & Dates
JAA TO Schiphol-Rijk Netherlands
14 - 18 October 2024 Available
€ 2800.00