DANGEROUS GOODS classroom

Opleiding Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen C-erkenning: Grondafhandelaar (C1)

Locations & Dates
JAA TO Schiphol-Rijk Netherlands
Dates not yet confirmed
Show allShow less
€ 725.00

Enter your e-mail address in order to receive an automatic notification when the registrations open.

Introduction

Vanaf 1 juli 2023 gelden in Nederland nieuwe voorwaarden voor opleiders en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. 

Eén van de wettelijke eisen en voorwaarde is dat er op elke vestiging van een organisatie met een C-erkenning ten minste één medewerker aanwezig is die in het bezit is van een geldig certificaat. JAA Training Organisation is een door het Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende opleidingsinstelling die dit certificaat versterkt wanneer de medewerker is opgeleid conform de eisen in de regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 februari 2023, nr. IENW/BSK-2023/14107 en na het met succes afleggen van een assessment.

Deze nationale opleidingsverplichting is aanvullend op de internationale eis dat alle medewerkers werkzaam op het gebied van luchtvervoer gevaarlijke stoffen binnen de C-erkenninghouders getraind moeten zijn conform de verplichtingen uit de ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods. JAA Training Organisatie levert hiervoor speciaal op de functie gerichte opleidingsprogramma's waarbij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en begripsvorming m.b.t. de uitvoering van de vereiste taken een centrale rol inneemt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De opleiding wordt verzorgd in de Nederlandse taal, gebruik makend van cursusmateriaal in de Engelse taal. Veel terminologie in de luchtvaart is in de Engelse taal.

Course Content

De opleiding, voor personeel verantwoordelijk voor het verwerken en aannemen van zendingen gevaarlijke stoffen (C1), bestaat uit de volgende modules.

De basis principes van het vervoer van gevaarlijkse stoffen door de lucht

Basiskennis en multimodale kennis over gevaarlijke stoffen maken een integraal onderdeel uit van de opleidingseisen van het ministerie en van de assessments. De initiële trainingen op het gebied van luchtvervoer gevaarlijke stoffen starten met een module die de basis principes behandelt van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht:

 • Wat zijn gevaarlijke goederen
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Nationale en internationale wetgeving
 • De algemene beperkingen voor luchtvervoer van gevaarlijke stoffen
 • De logistieke keten
 • Het herkennen van gevaarlijkse stoffen
 • State en Operator variaties

Vracht verwerken/accepteren (taak 3 TD)

 • Documentatie verifiëren
 • Colli verifiëren
 • Acceptatieprocedure uitvoeren
 • Vracht anders dan gevaarlijke stoffen verwerken/accepteren

Melden van veiligheidsgerelateerde voorvallen (taak 7)

 • Veiligheidsgerelateerde voorvallen, incidenten en ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • (Nood) Procedures m.b.t. een voorval, incident of ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • Procedures m.b.t de melding van een voorval, incident of ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • Procedures m.b.t. het melden van niet-aangegeven/verkeerd aangegeven gevaarlijke stoffen.

Learning Objectives

Na succesvolle afronding van de training hebben de deelnemers de competenties verworven voor het verwerken en aannemen van zendingen van gevaarlijke stoffen voor het vervoer door de lucht in overeenstemming met ICAO Annex 18, de ICAO Technical Instructions en de minimumtaken en toetsmatrijs behorende bij de C-erkenning (C1) als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Examen en certificaat

Na afronding van de opleiding, en het met goed gevolg afleggen van het examen, ontvangt de deelnemer een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat ontvangen met een verwijzing naar de geldende regelgeving en categorie.

Who should take this course

Erkenninghouder C

Een C-erkenninghouder is een grondafhandelaar, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om namens de houder van een luchtvaartuig de acceptatie of het laden en lossen van gevaarlijke stoffen te verrichten

De doelgroep van deze opleiding is het persoineel van organisaties met een C-erkenning verantwoordelijk voor het verwerken en aannemen van zendingen gevaarlijke stoffen (C1).

Pre-requisites

 • Kennis van de Engelse taal

Duration

3 dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op dag 3 zal het assessment worden afgenomen.

Locations & Dates
JAA TO Schiphol-Rijk Netherlands
Dates not yet confirmed
€ 725.00

Enter your e-mail address in order to receive an automatic notification when the registrations open.