DANGEROUS GOODS classroom

Opleiding Gevaarlijke Stoffen (DGR) - CAT6

Locations & Dates
JAA TO Schiphol-Rijk Netherlands
13 - 17 March 2023 Available
17 - 21 April 2023 Available
Show allShow less
€ 1080.00

Introduction

De Opleiding Gevaarlijke Stoffen (DGR) Categorie 6 is ontwikkeld volgens de competentiegerichte opleidings- en beoordelingsmethodiek en modulair opgebouwd.

Kennisoverdracht vindt plaats door middel van presentaties, demonstraties, interactieve elementen, groepsdiscussies en individuele- en groepsopdrachten.

Deze cursus is goedgekeurd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bereidt de deelnemers voor op de officiële examens voor de A, B, C en E vergunningshouders.

De opleiding wordt verzorgd in de Nederlandse taal, gebruik makend cursusmateriaal in de Engelse taal.

Course Content

De Opleiding Gevaarlijke Stoffen (DGR) Categorie 6 bevat de volgende modules:

• Module 0. Introduction
• Module 1: Applicability
• Module 2: Limitations
• Module 3: Classification
• Module 4: Identification
• Module 5: Packaging
• Module 6: Packing
• Module 7: Marking and Labelling
• Module 8: Documentation
• Module 9: Handling
• Module 10: Reporting
• Module 11: Lithium Batteries

Radioactief materiaal

Er is een extra module beschikbaar die de opleidingsvereisten behandelt voor het voorbereiden, verwerken en accepteren van zendingen met gevaarlijke goederen die radioactief materiaal bevatten:

• Module 12: Radioactive Material

Learning Objectives

Na het succesvol afronden van de Opleiding Gevaarlijke Stoffen (DGR) Categorie 6 hebben de deelnemers de kennis en vaardigheden om zendingen van gevaarlijke goederen die door de lucht moeten worden vervoerd voor te bereiden, te verwerken en te accepteren in overeenstemming met Bijlage 18 van de ICAO Technische Instructies en de IATA Dangerous Goods Regulations.

Examen en certificaat

Na afronding van de opleiding en het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de deelnemer een ECAC/JAA TO Certificaat met een verwijzing naar de geldende regelgeving en categorie.

Nederlandse certificering

  • Voor deelnemers die een certificering door de Nederlandse autoriteiten wensen voor de verzending en/of acceptatie van gevaarlijke goederen, biedt JAA TO de mogelijkheid een Nederlandse examen (approval holder A, B, C of E) af te leggen. Na het succesvol afronden zullen de deelnemers een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat ontvangen.
  • Het Nederlandse examen  bestaat uit maximaal 11 open en meerkeuzevragen.
  • De slagingsscore is 70% voor examens A, B, C en 90% voor examens in de E-categorie.
  • Duur van de examenmodules 1-11 is 2:30 uur.

Who should take this course

Personeel dat werkzaam is op het gebied van het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht in het voorbereiden, verwerken en accepteren van zendingen van gevaarlijke goederen in overeenstemming met de opleidingsvereisten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en/of van de ICAO Technical Regulations en IATA Dangerous Goods Regulations.

Pre-requisites

Voorwaarde voor deelname aan de Opleiding Gevaarlijke Stoffen (DGR) Categorie 6 is het beheersen van de Engelse taal aangezien het training materiaal in de Engelse taal is. Bij voorkeur op op ICAO niveau 4.

Duration

5 dagen

Locations & Dates
JAA TO Schiphol-Rijk Netherlands
13 - 17 March 2023 Available
17 - 21 April 2023 Available
€ 1080.00